Oznámenie o uložení zásielok

6. novembra 2018

Oznámenia o uložení zásielky (žltý lístok) z Pošty Košice I sa nachádzajú v kancelárii č. 38 (kancelária prvého kontaktu – hneď pri vrátnici) MÚ MČ Košice-Staré Mesto pre týchto občanov:

Ondrej Pohlodko

Peter Šofa, nar. 1983

Milan Kubis, nar. 1974

Amália Červeňáková, nar. 1992

Ladislav Fugedi, nar. 1985

Jozef Onufer, nar. 1951

Igor Onder, nar. 1995

Štefan Horváth, nar. 1989

Ján Olekšinčin, nar. 1952

Rudolf Šimon, nar. 1968