Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice I

4. augusta 2020

Oznámenia o uložení zásielky (žltý lístok) z Pošty Košice I sa nachádzajú v kancelárii č. 38 (kancelária prvého kontaktu) MÚ MČ Košice-Staré Mesto pre týchto občanov:

Brigita Ignáthová

Eva Paulisová

Úložná doba od: 03.08.2020 do: 20.08.2020.