Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice I

2. júla 2020

Oznámenia o uložení zásielky (žltý lístok) z Pošty Košice I sa nachádzajú v kancelárii č. 38 (kancelária prvého kontaktu) MÚ MČ Košice-Staré Mesto pre týchto občanov:

Marián Ignáth

Radoslav Krinický

Úložná doba od: 01.07.2020 do: 18.07.2020.