Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice I

11. januára 2021

Oznámenia o uložení zásielky (žltý lístok) z Pošty Košice I sa nachádzajú v kancelárii č. 38 (kancelária prvého kontaktu) MÚ MČ Košice-Staré Mesto pre týchto občanov:

Jozef Šolc

Valéria Lukáčová

Úložná doba od: 08.01.2021 do: 25.01.2021