Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice I

27. novembra 2020

Oznámenia o uložení zásielky (žltý lístok) z Pošty Košice I sa nachádzajú v kancelárii č. 38 (kancelária prvého kontaktu) MÚ MČ Košice-Staré Mesto pre týchto občanov:

Ondrej Ferčík

Úložná doba od: 26.11.2020 do: 13.12.2020