Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice I

5. novembra 2020

Oznámenia o uložení zásielky (žltý lístok) z Pošty Košice I sa nachádzajú v kancelárii č. 38 (kancelária prvého kontaktu ) MÚ MČ Košice-Staré Mesto pre týchto občanov:

Ján Dudáš

Eva Bimbová

Zdenko Bogdan

Peter Šofa

Úložná doba od: 05.11.2020 do: 23.11.2020

________________________________________________________________________________

Ema Maria Trtiková – úložná doba od 4.11.2020 do 10.11.2020