Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice I

30. októbra 2020

Oznámenia o uložení zásielky (žltý lístok) z Pošty Košice I sa nachádzajú v kancelárii č. 38 (kancelária prvého kontaktu) MÚ MČ Košice-Staré Mesto pre týchto občanov:

Ján Tomi

Marek Guľáš

Michaela Lieskovcová

Branislav Bartoš

Vladimír Beliš

Jana Weiserová

Zuzana Belišová

Bibiana Hanisová

Josef Miko

Marta Fazekašová

Ján Paluv

Lukáš Konečný

Úložná doba od: 29.10.2020 do: 15.11.2020