Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice I

29. októbra 2020

Oznámenia o uložení zásielky (žltý lístok) z Pošty Košice I sa nachádzajú v kancelárii č. 38 (kancelária prvého kontaktu) MÚ MČ Košice-Staré Mesto pre týchto občanov:

Simona Guľášová

Pavol Rafael

Peter Jacko

Úložná doba od: 28.10.2020 do: 14.11.2020