Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice I

28. septembra 2020

Oznámenia o uložení zásielky (žltý lístok) z Pošty Košice I sa nachádzajú v kancelárii č. 38 (kancelária prvého kontaktu) MÚ MČ Košice-Staré Mesto pre týchto občanov:

Peter Bukovinský

Úložná doba od: 25.09.2020 do: 12.10.2020.