Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice I

24. septembra 2020

Oznámenia o uložení zásielky (žltý lístok) z Pošty Košice I sa nachádzajú v kancelárii č. 38 (kancelária prvého kontaktu) MÚ MČ Košice-Staré Mesto pre týchto občanov:

Peter Hanuľa

Ondrej Ferčík

Michaela Lokšová

Alžbeta Kopťarová

Pavol Mirga

Úložná doba od: 23.09.2020 do: 10.10.2020.