Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice I

22. septembra 2020

dňa 22.09.2020
Oznámenia o uložení zásielky (žltý lístok) z Pošty Košice I sa nachádzajú v kancelárii č. 38 (kancelária prvého kontaktu) MÚ MČ Košice-Staré Mesto pre týchto občanov:

Ervín Ostrihoň

Ladislav Matik

Úložná doba od: 21.09.2020 do: 05.10.2020.