Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice I

25. marca 2020

Oznámenia o uložení zásielky (žltý lístok) z Pošty Košice I sa nachádzajú v kancelárii č. 38 (kancelária prvého kontaktu ) MÚ MČ Košice-Staré Mesto pre týchto občanov:

Viktor Kopčo

Úložná doba od: 24.03.2020 do: 24.04.2020