Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice I

12. februára 2020

Oznámenia o uložení zásielky (žltý lístok) z Pošty Košice I sa nachádzajú v kancelárii č. 38 (kancelária prvého kontaktu) MÚ MČ Košice-Staré Mesto pre týchto občanov:

Viktor Kopčo

Úložná doba od: 11.02.2020 do: 28.02.2020