Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice I

14. augusta 2019

Oznámenia o uložení zásielky (žltý lístok) z Pošty Košice I sa nachádzajú v kancelárii č. 38 (kancelária prvého kontaktu ) MÚ MČ Košice-Staré Mesto pre týchto občanov:

Igor Šuchár

Michal Hanis

Ernest Jano

Ernest Jano

Rafael Jano

Jana Weiserová

Úložná doba od: 13.08.2019 do: 30.08.2019