Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice I

12. júna 2019

Obyčajné listové zásielky sa nachádzajú v kancelárii č. 38 (kancelária prvého kontaktu – hneď pri vrátnici) MÚ MČ Košice-Staré Mesto pre týchto občanov:

Josef Miko

Pavol Kanda

Peter Malina

Alica Balogová

Úložná doba od: 12.06.2019 do: 26.06.2019

Oznámenia o uložení zásielky (žltý lístok) z Pošty Košice I sa nachádzajú v kancelárii č. 38 (kancelária prvého kontaktu – hneď pri vrátnici) MÚ MČ Košice-Staré Mesto pre týchto občanov:

Milan Kubiš

Valéria Krátka

Štefan Župík

Úložná doba od: 11.06.2019 do: 28.06.2019