Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice I

10. januára 2019

Oznámenia o uložení zásielky (žltý lístok) z Pošty Košice I sa nachádzajú v kancelárii č. 38 (kancelária prvého kontaktu – hneď pri vrátnici) MÚ MČ Košice-Staré Mesto pre týchto občanov:

Tomáš Váraljay, nar. 1970