Oznámenie o uložení zásielok

16. mája 2019

Oznámenie o došlých obyčajných zásielkach

Obyčajné listové zásielky sa nachádzajú v kancelárii č. 38 (kancelária prvého kontaktu – hneď pri vrátnici) MÚ MČ Košice-Staré Mesto pre týchto občanov:

Helena Bodnárová

Jana Studená

Úložná doba od: 16.05.2019 do: 30.05.2019