Oznámenie o uložení zásielok

13. mája 2019

Oznámenie o došlých obyčajných zásielkach

Obyčajné listové zásielky sa nachádzajú v kancelárii č. 38 (kancelária prvého kontaktu – hneď pri vrátnici) MÚ MČ Košice-Staré Mesto pre týchto občanov:

Katarína Čičváková

Róbert Sivák

Úložná doba od: 13.05.2019 do: 27.05.2019