Oznámenie o uložení zásielok

9. mája 2019

Oznámenie o došlých obyčajných zásielkach

Obyčajné listové zásielky sa nachádzajú v kancelárii č. 38 (kancelária prvého kontaktu – hneď pri vrátnici) MÚ MČ Košice-Staré Mesto pre týchto občanov:

Amália Červeňáková

Katarína Čižíková

Juraj Rusnák

Úložná doba: od 09.05.2019 do 23.05.2019