Oznámenie o uložení zásielok

8. apríla 2019

Oznámenie o došlých obyčajných zásielkach

Obyčajné listové zásielky sa nachádzajú v kancelárii č. 38 (kancelária prvého kontaktu – hneď pri vrátnici) MÚ MČ Košice-Staré Mesto pre týchto občanov:

František Balog

Pavol Mirga

Amália Červeňáková

Patrik Mamczur

Úložná doba od: 08.04.2019 do: 22.04.2019


Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice I

Oznámenia o uložení zásielky (žltý lístok) z Pošty Košice I sa nachádzajú v kancelárii č. 38 (kancelária prvého kontaktu – hneď pri vrátnici) MÚ MČ Košice-Staré Mesto pre týchto občanov:

Róbert Topolský

Miroslav Kovaľak

Úložná doba od: 05.04.2019 do: 22.04.2019