Oznámenie o uložení zásielok

4. apríla 2019

Oznámenie o došlých obyčajných zásielkach

Obyčajné listové zásielky sa nachádzajú v kancelárii č. 38 (kancelária prvého kontaktu – hneď pri vrátnici) MÚ MČ Košice-Staré Mesto pre týchto občanov:

Anton Brinzik

Albert Hangurbadžo

Úložná doba: od 04.04.2019 do 18.04.2019