Oznámenie o uložení zásielok

22. marca 2019

Oznámenie o došlých obyčajných zásielkach

Obyčajné listové zásielky sa nachádzajú v kancelárii č. 38 (kancelária prvého kontaktu – hneď pri vrátnici) MÚ MČ Košice-Staré Mesto pre týchto občanov:

Peter Cibák

Štefan Horváth

Jaroslav Krivenko

Úložná doba od: 22.03.2019 do: 05.04.2019


Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice I

Oznámenia o uložení zásielky (žltý lístok) z Pošty Košice I sa nachádzajú v kancelárii č. 38 (kancelária prvého kontaktu – hneď pri vrátnici) MÚ MČ Košice-Staré Mesto pre týchto občanov:

Vojtech Bodon

Úložná doba od: 21.03.2019 do: 07.04.2019