Oznámenie o uložení zásielok

27. februára 2019

Oznámenie o došlých obyčajných zásielkach

Obyčajné listové zásielky sa nachádzajú v kancelárii č. 38 (kancelária prvého kontaktu – hneď pri vrátnici) MÚ MČ Košice-Staré Mesto pre týchto občanov:

Ladislav Matík

Kristián Mádi

Simona Guľášová

Adriana Guľášová

Úložná doba od: 27.02.2019 do: 13.03.2019


Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice I

Oznámenia o uložení zásielky (žltý lístok) z Pošty Košice I sa nachádzajú v kancelárii č. 38 (kancelária prvého kontaktu – hneď pri vrátnici) MÚ MČ Košice-Staré Mesto pre týchto občanov:

Miroslav Skorodenský

Úložná doba od: 27.02.2019 do: 16.03.2019