Oznámenie o uložení zásielok

4. februára 2019

Oznámenie o došlých obyčajných zásielkach

Obyčajné listové zásielky sa nachádzajú v kancelárii č. 38 (kancelária prvého kontaktu – hneď pri vrátnici) MÚ MČ Košice-Staré Mesto pre týchto občanov:

Ivan Krause, Ján Oraja, Vladimír Görög, Marek Horváth, Mária Halušková, Eva Živkovičová

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice I

Oznámenia o uložení zásielky (žltý lístok) z Pošty Košice I sa nachádzajú v kancelárii č. 38 (kancelária prvého kontaktu – hneď pri vrátnici) MÚ MČ Košice-Staré Mesto pre týchto občanov:

Miroslav Skorodenský, Mikuláš Kovaľak, Veronika Ventura, Bibiana Hanisová