Oznámenie o uložení zásielok

6. decembra 2018

Oznámenie o došlých obyčajných zásielkach

dňa 06.12.2018

Obyčajné listové zásielky sa nachádzajú v kancelárii č. 38 (kancelária prvého kontaktu – hneď pri vrátnici) MÚ MČ Košice-Staré Mesto pre týchto občanov:

Marián Ignáth

Peter Bukovinský, nar. 1970

Mario Martini Rosenberg, nar. 1950

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice I

dňa 06.12.2018
Oznámenia o uložení zásielky (žltý lístok) z Pošty Košice I sa nachádzajú v kancelárii č. 38 (kancelária prvého kontaktu – hneď pri vrátnici) MÚ MČ Košice-Staré Mesto pre týchto občanov:

Mária Čižmárová, nar. 1954