Oznámenie o uložení zásielok

8. novembra 2018

Oznámenie o došlých obyčajných zásielkach

dňa 08.11.2018

Obyčajné listové zásielky sa nachádzajú v kancelárii č. 38 (kancelária prvého kontaktu – hneď pri vrátnici) MÚ MČ Košice-Staré Mesto pre týchto občanov:

Jozef Tetauer, nar. 1951

Ladislav Hanis, nar. 1989

Žaneta Malíková, nar. 1995

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice I

dňa 08.11.2018
Oznámenia o uložení zásielky (žltý lístok) z Pošty Košice I sa nachádzajú v kancelárii č. 38 (kancelária prvého kontaktu – hneď pri vrátnici) MÚ MČ Košice-Staré Mesto pre týchto občanov:

Miloš Janočko, nar. 1982