Oznámenie o uložení zásielok

5. novembra 2018

Oznámenie o došlých obyčajných zásielkach

dňa 05.11.2018

Obyčajné listové zásielky sa nachádzajú v kancelárii č. 38 (kancelária prvého kontaktu – hneď pri vrátnici) MÚ MČ Košice-Staré Mesto pre týchto občanov:

Zuzana Vaňová

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice I

dňa 05.11.2018
Oznámenia o uložení zásielky (žltý lístok) z Pošty Košice I sa nachádzajú v kancelárii č. 38 (kancelária prvého kontaktu – hneď pri vrátnici) MÚ MČ Košice-Staré Mesto pre týchto občanov:

František Visnyai, nar. 1994

Jozef Dorušák, nar. 1982

František Bogdanovský, nar. 1977