Oznámenie o uložení zásielok

2. novembra 2018

Oznámenie o došlých obyčajných zásielkach

dňa 02.11.2018

Obyčajné listové zásielky sa nachádzajú v kancelárii č. 38 (kancelária prvého kontaktu – hneď pri vrátnici) MÚ MČ Košice-Staré Mesto pre týchto občanov:

Mario Martini Rosenberg, nar. 1950

Milan Kubis, nar. 1974

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice I

dňa 02.11.2018
Oznámenia o uložení zásielky (žltý lístok) z Pošty Košice I sa nachádzajú v kancelárii č. 38 (kancelária prvého kontaktu – hneď pri vrátnici) MÚ MČ Košice-Staré Mesto pre týchto občanov:

Robert Žaludek, nar. 1984

Ing. Peter Jacko, nar. 1952