Oznámenie o uložení zásielok

25. marca 2019

Oznámenie o došlých obyčajných zásielkach

Obyčajné listové zásielky sa nachádzajú v kancelárii č. 38 (kancelária prvého kontaktu – hneď pri vrátnici) MÚ MČ Košice-Staré Mesto pre týchto občanov:

Kristián Mádi

Peter Pčolinský

Peter Dudáš

Peter Dudáš

Eduard Koľvek

Úložná doba od: 25.03.2019 do: 08.04.2019