Oznámenie o uložení zásielky

9. novembra 2018

Oznámenie o došlých obyčajných zásielkach

dňa 09.11.2018

Obyčajné listové zásielky sa nachádzajú v kancelárii č. 38 (kancelária prvého kontaktu – hneď pri vrátnici) MÚ MČ Košice-Staré Mesto pre týchto občanov:

Ľubomír Ivan, nar. 1969