OZNÁMENIE o uložení listovej zásielky

30. septembra 2020

 

Adresát: Peter Gresz, Košice-Staré Mesto

Odosielateľ: Mestská polícia mesta Košice, Trieda SNP 48/A,

040 01 Košice

Sp. zn: MK/E/2020/05997

MK/E/2020/05998

Menovaný si môže predmetnú zásielku podľa Oznámenia o uložení zásielky prevziať v podateľni Miestneho úradu mestskej časti Košice–Staré Mesto v lehote od 30.09.2020 do 14.10.2020 /15 dní lehota/.