OZNÁMENIE o uložení listovej zásielky

27. novembra 2020

 

Adresát: Dávid Ralbovský, Košice-Staré Mesto

Odosielateľ: Centrum podpory Prešov, Štúrova 7, 080 01 Prešov

Sp. zn: CPPO-OU-2020/001463-037

Menovaný si môže predmetnú zásielku podľa Oznámenia o uložení zásielky prevziať v podateľni Miestneho úradu mestskej časti Košice–Staré Mesto v lehote od 27.11.2020 do 11.12.2020 /15 dní lehota/.