OZNÁMENIE o uložení listovej zásielky

5. novembra 2020

 

Adresát: Gabriel Kopcsay, Košice-Staré Mesto

Odosielateľ: Sociálna poisťovňa pobočka Košice, Festivalové nám. 1, 041 84 Košice

Sp. zn: 50512-10/2020-KEM

Menovaný si môže predmetnú zásielku podľa Oznámenia o uložení zásielky prevziať v podateľni Miestneho úradu mestskej časti Košice–Staré Mesto v lehote od 05.11.2020 do 19.11.2020 /15 dní lehota/.