OZNÁMENIE  o uložení  listovej zásielky

2. februára 2023

 

 

 

Adresát:  Ladislav Fűgedi,  Košice-Staré Mesto

 

 

Odosielateľ:  Okresný súd Prešov, Grešova 3, 080 42  Prešov

 

 

Sp. zn:  3PP/50/2016

 

 

Menovaný si môže predmetnú zásielku podľa Oznámenia o uložení zásielky prevziať v podateľni Miestneho úradu mestskej časti Košice–Staré Mesto v lehote od 02.02.2023 do 16.02.2023 /15 dní lehota/.

 

 

Vyvesené: 02.02.2023

 

Zvesené: ………………

 

kamagra jelcialis