OZNÁMENIE o uložení doporučenej listovej zásielky

29. mája 2020

Oznámenie o uložení zásielky  sa nachádza  v kancelárii č. 38 (kancelária prvého kontaktu) MÚ MČ Košice-Staré Mesto pre:

Mário Martini Rosenberg 

Úložná doba od: 29.05.2020 do: 12.06.2020