OZNÁMENIE o uložení doporučenej listovej zásielky/doporučenej zásielky do vlastných rúk

6. mája 2019

Adresát: Mária Brennerová, Magurská 13, Košice-Staré Mesto

Odosielateľ: Okresný súd Košice I, Štúrova 29, 041 60 Košice I

Sp. zn: 35Er/1123/2008

Menovaná si môže predmetnú zásielku podľa Oznámenia o uložení zásielky prevziať v podateľni Miestneho úradu mestskej časti Košice–Staré Mesto v lehote od 06.05.2019 do 20.05.2019 /15 dní lehota/.


Adresát: Peter Bajuščík, Košice-Staré Mesto

Odosielateľ: Okresný súd Košice I, Štúrova 29, 041 60 Košice I

Sp. zn: 26Er/1859/2005

Menovaný si môže predmetnú zásielku podľa Oznámenia o uložení zásielky prevziať v podateľni Miestneho úradu mestskej časti Košice–Staré Mesto v lehote od 06.05.2019 do 20.05.2019 /15 dní lehota/.


Adresát: Peter Cibák, Košice-Staré Mesto

Odosielateľ: Okresný súd Košice I, Štúrova 29, 041 60 Košice I

Sp. zn: 26Er/1178/2005

Menovaný si môže predmetnú zásielku podľa Oznámenia o uložení zásielky prevziať v podateľni Miestneho úradu mestskej časti Košice–Staré Mesto v lehote od 06.05.2019 do 20.05.2019 /15 dní lehota/.


Adresát: Monika Gažiová, Košice-Staré Mesto

Odosielateľ: Okresný súd Košice II, Štúrova 29, 042 11 Košice II

Sp. zn: 48Er/1148/2016

Menovaná si môže predmetnú zásielku podľa Oznámenia o uložení zásielky prevziať v podateľni Miestneho úradu mestskej časti Košice–Staré Mesto v lehote od 06.05.2019 do 20.05.2019 /15 dní lehota/.

                                 Ing. Ivana Bartošová, referent podateľne