OZNÁMENIE o uložení doporučenej listovej zásielky/doporučenej zásielky do vlastných rúk

2. mája 2019

Adresát: Marta Fazekasová, Košice-Staré Mesto

Odosielateľ: Okresný súd Košice I, Štúrova 29, 041 60 Košice I

Sp. zn: 16Er/2209/2014

Menovaná si môže predmetnú zásielku podľa Oznámenia o uložení zásielky prevziať v podateľni Miestneho úradu mestskej časti Košice–Staré Mesto v lehote od 02.05.2019 do 16.05.2019 /15 dní lehota/.


Adresát: Josef Miko, Košice-Staré Mesto

Odosielateľ: Okresný súd Košice I, Štúrova 29, 041 60 Košice I

Sp. zn: 5T 34/2011

Menovaný si môže predmetnú zásielku podľa Oznámenia o uložení zásielky prevziať v podateľni Miestneho úradu mestskej časti Košice–Staré Mesto v lehote od 02.05.2019 do 16.05.2019 /15 dní lehota/.

                                                      Ing. Ivana Bartošová, referent podateľne