OZNÁMENIE o uložení doporučenej listovej zásielky/doporučenej zásielky do vlastných rúk

9. apríla 2019

Adresát: Jaroslav Priehradník, Košice-Staré Mesto

Odosielateľ: Okresný súd Košice I, Štúrova 29, 041 60 Košice I

Sp. zn: 38Csp/285/2017

Menovaný si môže predmetnú zásielku podľa Oznámenia o uložení zásielky prevziať v podateľni Miestneho úradu mestskej časti Košice–Staré Mesto v lehote od 09.04.2019 do 23.04.2019 /15 dní lehota/.


Adresát: Petronela Ďuričková, Košice-Staré Mesto

Odosielateľ: Okresný súd Humenné, ul. Laborecká 17, 066 34 Humené

Sp. zn: 5Csp/135/2018

Menovaná si môže predmetnú zásielku podľa Oznámenia o uložení zásielky prevziať v podateľni Miestneho úradu mestskej časti Košice–Staré Mesto v lehote od 09.04.2019 do 23.04.2019 /15 dní lehota/.

                                                                         Ing. Ivana Bartošová, referent podateľne