OZNÁMENIE o uložení doporučenej listovej zásielky/doporučenej zásielky do vlastných rúk

26. marca 2019

Adresát: František Bogdanovský, Košice-Staré Mesto

Odosielateľ: Okresný súd Košice I, Štúrova 29, 041 60 Košice I

Sp. zn: 26Er/3688/2006

Menovaný si môže predmetnú zásielku podľa Oznámenia o uložení zásielky prevziať v podateľni Miestneho úradu mestskej časti Košice–Staré Mesto v lehote od 26.03.2019 do 09.04.2019 /15 dní lehota/.

                                   Ing. Ivana Bartošová, referent podateľne