OZNÁMENIE o uložení doporučenej listovej zásielky/doporučenej zásielky do vlastných rúk

11. marca 2019

Adresát:  Jana Timová,   Košice-Staré Mesto

Odosielateľ:   Okresný súd Košice I, Štúrova 29, 041 60  Košice I

Sp. zn:  12Csp/165/2018

Menovaná  si môže predmetnú zásielku podľa Oznámenia o uložení zásielky prevziať v podateľni Miestneho úradu mestskej časti Košice–Staré Mesto v lehote od 11.03.2019 do 25.03.2019 /15 dní lehota/.

 

Ing. Ivana Bartošová, referent podateľne