OZNÁMENIE o uložení doporučenej listovej zásielky/doporučenej zásielky do vlastných rúk

7. marca 2019

Adresát: Simona Guľášová, Košice-Staré Mesto

Odosielateľ: Okresný súd Košice II, Štúrova 29, 042 11 Košice II

Sp. zn: 14P 36/2019

Menovaná si môže predmetnú zásielku podľa Oznámenia o uložení zásielky prevziať v podateľni Miestneho úradu mestskej časti Košice–Staré Mesto v lehote od 07.03.2019 do 21.03.2019 /15 dní lehota/.


Adresát: Marek Horváth, Košice-Staré Mesto

Odosielateľ: EÚ Banská Bystrica, Mgr. Jozef Deák, Horná 23,

P.O.Box 199, 974 01 Banská Bystrica

Sp. zn: EX 5044/2017

Menovaný si môže predmetnú zásielku podľa Oznámenia o uložení zásielky prevziať v podateľni Miestneho úradu mestskej časti Košice–Staré Mesto v lehote od 07.03.2019 do 21.03.2019 /15 dní lehota/.

Ing. Ivana Bartošová, referent podateľne