OZNÁMENIE o uložení doporučenej listovej zásielky/doporučenej zásielky do vlastných rúk

21. februára 2019

Adresát: Peter Dostál, Košice-Staré Mesto

Odosielateľ: Krajský súd v Bratislave, Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava

Sp. zn: 8542344714

Menovaný si môže predmetnú zásielku podľa Oznámenia o uložení zásielky prevziať v podateľni Miestneho úradu mestskej časti Košice–Staré Mesto v lehote od 21.02.2019 do 07.03.2019 /15 dní lehota/.

                                                             Ing. Ivana Bartošová, referent podateľne