OZNÁMENIE o uložení doporučenej listovej zásielky/doporučenej zásielky do vlastných rúk

12. februára 2019

Adresát: Marta Fazekasová, nar. 1970, Košice-Staré Mesto

Odosielateľ: Okresný súd Košice I, Štúrova 29, 041 60 Košice I

Sp. zn: 16Er/5777/2011

Menovaná si môže predmetnú zásielku podľa Oznámenia o uložení zásielky prevziať v Kancelárii prvého kontaktu Miestneho úradu mestskej časti Košice–Staré Mesto v lehote od 12.02.2019 do 27.2.2019

*****************************************************************************************************************************************************************************

Adresát: Erik Holub, nar. 1978, Košice-Staré Mesto

Odosielateľ: Okresný súd Košice I, Štúrova 29, 041 60 Košice I

Sp. zn: 20Er/663/2009

Menovaný si môže predmetnú zásielku podľa Oznámenia o uložení zásielky prevziať v Kancelárii prvého kontaktu Miestneho úradu mestskej časti Košice–Staré Mesto v lehote od 12.02.2019 do 27.2.2019

                                                                                                  Ing. Ivana Bartošová, referent podateľne