OZNÁMENIE o uložení doporučenej listovej zásielky /doporučenej zásielky do vlastných rúk

9. januára 2019

Adresát:  Štefan Župik,   nar. 1976,   Košice-Staré Mesto

 

 

Odosielateľ:   Obvodné oddelenie PZ Košice Západ, Považská 38,

040 34  Košice

 

 

 

Sp. zn:  ČVS: ORP-3166/ZA-KE-2018

 

 

Menovaný  si môže predmetnú zásielku podľa Oznámenia o uložení zásielky prevziať v podateľni miestneho úradu mestskej časti Košice – Staré Mesto do  23.01.2019 / 15 dní lehota/.

 

 

 

Vyvesené:    09.01.2019

 

Zvesené:     ………………..

 

 

 

Ing. Ivana Bartošová

referent podateľne