OZNÁMENIE o uložení doporučenej listovej zásielky /doporučenej zásielky do vlastných rúk

8. januára 2019

Adresát:  Marta Fazekasová,   nar. 1970,   Košice-Staré Mesto

 

 

Odosielateľ:   Okresný súd Košice I, Štúrova 29, 041 60 Košice I

 

 

 

Sp. zn:  16Er/4570/2014

 

 

Menovaná  si môže predmetnú zásielku podľa Oznámenia o uložení zásielky prevziať v podateľni miestneho úradu mestskej časti Košice – Staré Mesto do  22.01.2019 / 15 dní lehota/.

 

 

 

Vyvesené:    08.01.2019

 

Zvesené:     ………………..

 

 

 

Ing. Ivana Bartošová

referent podateľne