OZNÁMENIE o uložení doporučenej listovej zásielky/doporučenej zásielky do vlastných rúk

5. decembra 2018

Adresát: Simona Guľášová, nar. 1994, Košice-Staré Mesto

Odosielateľ: Okresný súd Košice II, Štúrova 29, 042 11 Košice II

Sp. zn: 19P/149/2018

Menovaná si môže predmetnú zásielku podľa Oznámenia o uložení zásielky prevziať v podateľni miestneho úradu mestskej časti Košice – Staré Mesto do 19.12.2018 / 15 dní lehota/.

Vyvesené: 05.12.2018

Zvesené: ………………..

****************************************************************************************************************************

Adresát: Peter Haluška, nar. 1979, Košice-Staré Mesto

Odosielateľ: Okresný súd Košice II, Štúrova 29, 042 11 Košice II

Sp. zn: 23Pc/10/2017

Menovaný si môže predmetnú zásielku podľa Oznámenia o uložení zásielky prevziať v podateľni miestneho úradu mestskej časti Košice – Staré Mesto do 19.12.2018 / 15 dní lehota/.

Vyvesené: 05.12.2018

Zvesené: ………………..

******************************************************************************************************************************

Adresát: Tibor Tomka, nar. 1964, Košice-Staré Mesto

Odosielateľ: Okresný súd Košice I, Štúrova 29, 041 60 Košice I

Sp. zn: 17Er/485/2006

Menovaný si môže predmetnú zásielku podľa Oznámenia o uložení zásielky prevziať v podateľni miestneho úradu mestskej časti Košice – Staré Mesto do 19.12.2018 / 15 dní lehota/.

Vyvesené: 05.12.2018

Zvesené: ………………..

                                                              Ing. Ivana Bartošová, referent podateľne