OZNÁMENIE o uložení doporučenej listovej zásielky/doporučenej zásielky do vlastných rúk

6. novembra 2018

Adresát: Michaela Lokšová, nar. 1989, Košice-Staré Mesto

Odosielateľ: Okresný súd Košice I, Štúrova 29, 041 60 Košice I

Sp. zn: 25Csp/144/2018

Menovaná si môže predmetnú zásielku podľa Oznámenia o uložení zásielky prevziať v podateľni miestneho úradu mestskej časti Košice – Staré Mesto do 20.11.2018 / 15 dní lehota/.

Vyvesené: 06.11.2018

Zvesené: ………………..

                                                           Ing. Ivana Bartošová, referent podateľne