OZNÁMENIE o uložení doporučenej listovej zásielky/doporučenej zásielky do vlastných rúk

26. októbra 2018

Adresát: Igor Žaludek, nar. 1978, Košice-Staré Mesto

Odosielateľ: Okresný súd Košice I, Štúrova 29, 041 60 Košice

Sp. zn: 20Er/37/2010

Menovaná si môže predmetnú zásielku podľa Oznámenia o uložení zásielky prevziať v podateľni miestneho úradu mestskej časti Košice – Staré Mesto do 09.11.2018 / 15 dní lehota/.

Vyvesené: 26.10.2018

Zvesené: ………………..

                                                              Ing. Ivana Bartošová, referent podateľne