OZNÁMENIE o uložení doporučenej listovej zásielky/doporučenej zásielky do vlastných rúk

13. februára 2020

Adresát: Peter Rubint (konateľ WELDINGCOM s.r.o.), Slovenskej

jednoty 8, Košice–Staré Mesto

Odosielateľ: Okresný súd Košice I, Štúrova 29, 041 60 Košice

Sp. zn: 5T 48/2019

Menovaný si môže predmetnú zásielku podľa Oznámenia o uložení zásielky prevziať v podateľni Miestneho úradu mestskej časti Košice–Staré Mesto v lehote od 13.02.2020 do 27.02.2020 /15 dní lehota/.