OZNÁMENIE o uložení doporučenej listovej zásielky/doporučenej zásielky do vlastných rúk

7. novembra 2019

Adresát: Štefan Zelenák, Košice-Staré Mesto

Odosielateľ: Okresný súd Trebišov, Námestie Mieru 838/2,

075 46 Trebišov

Sp. zn: 9Er/639/2017

Menovaný si môže predmetnú zásielku podľa Oznámenia o uložení zásielky prevziať v podateľni Miestneho úradu mestskej časti Košice–Staré Mesto v lehote od 07.11.2019 do 21.11.2019